Hulpbronnen sparen

Energie is duur. De trend van stijgende energiekosten zal zich naar verwachting blijven voortzetten. Wij willen effectief optimaliseren. Daarom bieden wij deskundig advies over energiemanagement. Hierbij staan ALLE aspecten die in een bedrijf invloed hebben op kwaliteit, prestatie, verbruik en kosten centraal. Na de optimalisatie van de bedrijfsprocessen, procesvoering en wasprocedés volgt een kosten-batenanalyse van investeringen in technische installaties.

Algemeen

Het is ons doel om energie te verbruiken, niet te verkwisten. Het ondernemingsdoel, energiebesparing, mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit in het bedrijf. Ter behoud van de concurrentiekracht vormen efficiënte, op het bedrijf toegesneden geoptimaliseerde processen de sleutel tot het succes van de onderneming. Bij bijna alle bedrijven is onbenut potentieel aanwezig om door optimalisering van de bestaande processen zeer veel energie te besparen. Het is van belang om eerst dit potentieel te benutten, omdat dit besparingseffect vaak zonder investeringen of met slechts lage kosten kan worden gerealiseerd. Pas daarna zouden bedrijfsprocessen, procedés en procesvoering door investeringen in technische installaties verder moeten worden geoptimaliseerd. Een kosten-batenanalyse verschaft de ondernemer duidelijkheid en zekerheid ten aanzien van het rendement van diens investering.

Deskundig advies

Ondanks alle overeenkomsten in wassoorten en wastechniek, zijn de verschillen in de bedrijfsomstandigheden van individuele wasserijen betrekkelijk groot. Vooral indien men werkelijk effectief wil optimaliseren, is het noodzakelijk om rekening te houden met de omstandigheden in het individuele geval. Om deze reden biedt onze Technische Service ook deskundig advies over energiemanagement aan. Ons energiemanagement houdt rekening met het totale bedrijf en stemt alle maatregelen zinvol op elkaar af.

Stap 1

In eerste instantie onderzoeken wij, in hoeverre de prestatie kan worden verhoogd en de kosten verlaagd door het verbeteren van de processen en de procesvoering.

Stap 2

De volgende stap is het optimaliseren van de wasprocedés, waarbij rekening moet worden gehouden met de partijen en de machinebezetting in de was- en finishafdeling.

Eenvoudige maatregelen ter energiebesparing volgend uit de stappen 1 en 2

Voordat men gaat nadenken over het gebruik van apparaten voor hergebruik van de warmte van baden en afvalwater, is het van belang ervoor te zorgen dat de volgende, eenvoudige maatregelen ter energiemanagement in het bedrijf zijn omgezet.

  • Isolatie van stoom-, condensatieleidingen en machines.
  • Wastemperatuur niet hoger dan 65 °C.
  • Samenvoeging van vergelijkbare partijen was in bepaalde machines, om een wisseling van partijen zo veel mogelijk te vermijden.
  • Steeds volledig uitladen van wasmachines.
  • Planning van de bezetting van de wasmachines vanuit het gezichtspunt van een gelijkmatige benutting van de hierna volgende finishapparaten.
  • Uitschakeling verwarming bij de niet-gebruikte finishapparaten. Vermijden finishapparaten meerdere keren op een dag in bedrijf te stellen.


Stap 3

Vervolgens worden plaats, soort, hoeveelheid en tijd van vrijkomen van de bruikbare afvalwarmte en waterstromen bepaald, evenals de mogelijkheden voor zinvol hergebruik en toevoer naar de plekken waar deze nodig zijn.
Indien men over deze gegevens beschikt, kan men bepalen wat de kosten zullen zijn van een verder gebruik van afvalwarmte en hergebruik van water, en welke besparing men hierdoor kan realiseren. De investering in apparatuur voor water- en warmteterugwinning en de installatie en integratie in de procesvoering zijn renderend, indien met de zekere opbrengst van de besparingen de kosten binnen drie tot vier jaar kunnen worden afgeschreven.

Conclusie

Kant-en-klare oplossingen bestaan niet en het is van belang om te kijken naar de totale bedrijfsvoering. De individuele maatregelen moeten in elkaar grijpen en op elkaar zijn afgestemd. Het heeft geen zin om met veel technische inzet energie terug te winnen, die men vervolgens niet meer zinvol kan gebruiken. Het wasproces verbruikt slechts 1/3 van de energie; ongeveer 2/3 van de energie in een wasserij wordt verbruikt bij het drogen en finishen.

Om de omvangrijke knowhow voor dit gehele complex competent en efficiënt te kunnen inzetten ten behoeve van de klant, bieden wij samen met onze betrouwbare en competente samenwerkingspartners individuele oplossingen aan, die exact zijn afgestemd op de omstandigheden van het specifieke bedrijf.

Voorbeeld uit de praktijk

Bij Larosé in Nonnweiler hebben wij in samenwerking met de klant en Kannegießer een nieuw energieconcept in praktijk gebracht. Hierdoor kon het waterverbruik in het gehele bedrijf worden gereduceerd van 11 l/kg naar 6,5 l/g, en het energieverbruik van het al zeer lage niveau van 1,3 kWh naar nu gemiddeld 0.8 kWh/kg textiel. Ook voor een grote onderneming in de wasserijbranche zijn dit getallen die doen vermoeden dat hier een record is gevestigd.

Wasserijen die geïnteresseerd zijn worden uitgenodigd om contact met ons op te nemen, via onze buitendienst of direct, om in overleg wasserijen van onze klanten te bezoeken of om een afspraak te maken voor een proefwas in het eigen bedrijf.
Schakel ons in: wij verheugen ons erop om u spoedig als tevreden klant te kunnen begroeten!