Clip

Het overkoepelende merk CLIP bevat ons assortiment reinigingsversterkers voor de textielverzorging in oplosmiddelen. Per, KWL, siloxaan D5, vloeibare kooldioxide of het nieuwe en milieuvriendelijke oplosmiddel SOLVONK4: alle reinigingsversterkers garanderen een optimale reiniging en verzorging van het textiel.

Eigenschappen

CLIP reinigingsversterkers zijn optimaal afgestemd op het desbetreffende oplosmiddel en passeren filters probleemloos. Reinigingsversterkers zijn doorslaggevend voor het reinigingsresultaat in de oplosmiddelreiniging.

  • Reinigingsversterkers helpen om voorgedetacheerde partijen beter uit te spoelen, bevatten additieven ter bescherming tegen corrosie, zorgen voor de hygiëne van zowel textiel als reinigingsmachine, en geven aan gereinigd textiel een decente geur.
  • Ze verlichten het strijkwerk, zorgen voor een verbeterd kreukherstel en verbeteren het draagcomfort van de kleding.
  • Omdat alle organische oplosmiddelen in verhouding tot water slechts een zeer gering elektrisch geleidend vermogen bezitten, laadt textiel zich gedurende de droogfase op met statische elektriciteit. Ook hier doen de reinigingsversterkers hun werk: antistatische componenten verhogen het geleidend vermogen van het textiel en zorgen langdurig, ook tijdens het dragen, voor uitstekende antistatische eigenschappen van de gereinigde was.
  • Reinigingsversterkers beschermen het textiel in het reinigingsproces. Ze verminderen het pillen van de wol, verlenen aan het textiel een aangename greep en zorgen voor minder pluizen in de reinigingsmachine.

Reinigingsversterkers zijn een kwestie van vertrouwen!

Er zijn maar weinig gerenommeerde producenten die deze complex samengestelde hulpmiddelen voor de chemische reiniging vervaardigen. Wij zijn het enige bedrijf dat met de CLIP-reinigingsversterkers wereldwijd alle in de textielreiniging gebruikte oplosmiddelen van enige betekenis op de markt bestrijkt. Ons omvangrijk assortiment CLIP-producten weerspiegelt onze competentie in de professionele textielreiniging.

Kreussler, 100 jaar in dienst van de professionele textielverzorging!

Nut reinigingsversterkers

De gemiddelde vuilbelasting van bovenkleding werd in 1994 onderzocht door de Hohensteiner Institute. Per kg bovenkleding ligt de vuilbelasting gemiddeld bij 13-14 g, waarvan 60 % onoplosbare pigmenten (stof, silicaten, roet, etc.), 20 % wateroplosbare verbindingen (zouten, zweet, voedingsmiddelen-, drankvlekken), 10 % in water uitzettende polymeren (stijfsel, bloed, proteïne, vaak afkomstig uit sauzen, etensvlekken) en 10 % in oplosmiddel oplosbare vervuilingen (oliën, vetten, huidvet) zijn. Door veranderde draaggewoontes en al naargelang de regio van de textielverzorger kan de vuilbelasting afwijken van de gemiddelde waarden, maar in de regel is de graad van vervuiling eerder toegenomen.

Organische oplosmiddelen zijn zeer geschikt voor de verwijdering van oliën en vetten. Voor het verwijderen van in water uitzettende, resp. wateroplosbare vervuilingen zijn echter reinigingsversterkers nodig. Het is misschien zelfs nodig om daarnaast een fijne waternevel te gebruiken bij het voordetacheren. Pigmentvervuilingen zijn niet in water, noch in een oplosmiddel oplosbaar. Voor het verwijderen van de fijne deeltjes, stofjes en ook roet uit het textiel is de hulp van tensiden uit de reinigingsversterker nodig. Zonder reinigingsversterker kunnen pigmenten/deeltjes niet in oplosmiddelen worden verwijderd, en bovendien zijn alleen reinigingsversterkers in staat om deeltjes in oplosmiddelen te dispergeren.

Zonder het gebruik van krachtige reinigingsversterkers heeft men in de textielreiniging te maken met vergrauwingen. Deze vormen een duidelijke aanwijzing, dat deeltjes niet voldoende konden worden gestabiliseerd in het vlot en zich weer als vergrauwing afzetten op het textiel. Ook al is zo een vergrauwing amper zichtbaar aan de buitenkant van een donkerblauw pak, toch ziet men dit wel degelijk bij de voering of bijv. bij de broekband.

Toepassing

De textielreiniging in oplosmiddelen vindt plaats in gesloten reinigingsmachines. De oplosmiddelvlotten worden na gebruik geregenereerd. De regeneratie van oplosmiddelen vindt plaats door destillatie. Hierbij wordt het vervuilde oplosmiddel door destillatie ontdaan van alle vervuiling en staat weer ter beschikking voor het volgende reinigingsproces.

Dosering:

De basisconcentratie van de reinigingsversterker moet 2-3 ml/liter oplosmiddel bedragen. Bij de standaard 2-badprocedés wordt de reinigingsversterker in het 2e bad gedoseerd. De dosering van de reinigingsversterker richt zich naar het oplosmiddelvolume van het 1e bad, dat na het voorreinigingsproces in zijn geheel naar de destillatie wordt gepompt.

Als gevolg van de destillatie van het 1e bad gaat de basisconcentratie reinigingsversterker in het destillatieproces verloren en moet deze door de dosering in het 2e bad weer worden aangevuld. Zo blijft de reinigingsmachine wat de concentratie van de reinigingsversterker betreft altijd in evenwicht. De dosering van de reinigingsversterker in het 2e bad kan men afleiden van de opgegeven capaciteit van de reinigingsmachine. Als vuistregel geldt een dosering van 1% van de machinecapaciteit.


Een vaak gestelde vraag bij het thema reinigingsversterker is: moet de reinigingsversterker vóór of nà de filterkringloop in het 2e bad worden gedoseerd?

Een voordeel van dosering vóór de filterkringloop is, dat de reinigingsversterker meer tijd heeft om alle verschillende taken te vervullen. Bovendien is de reinigende werking beter.

Indien men bij de programmering van het reinigingsprocedé kiest voor een dosering vóór het filter, moet men nadat het hoge niveau in het 2e bad (1:4,5 - 1:5) is bereikt, de reinigingsversterker in de vereiste concentratie toevoegen, 1 minuut pompkringloop programmeren voor de volledige verdeling van de reinigingsversterker in het vlot, en vervolgens 7 minuten verder reinigen in de filterkringloop. Aangezien het oppervlak van het gefiltreerde vuil en het filteroppervlak zelf concurreren met het te reinigen textiel wat de antistatische component betreft, verliest men noodgedwongen een deel van de antistatische prestatie, maar dat wordt gecompenseerd door een optimaal reinigingseffect.

Indien men kiest voor de optie dosering van de reinigingsversterker nà de filterkringloop, is de reinigende werking wat minder. Daarentegen zijn de antistatische eigenschappen beter. In dit geval wordt er nadat het hoge niveau (1:4,5 - 1:5) is bereikt 4 minuten gereinigd in de filterkringloop, waarna de filterkringloop wordt uitgezet, de vereiste concentratie reinigingsversterker wordt gedoseerd, en in hetzelfde bad gedurende nog eens 3 minuten verder wordt gereinigd in de pompkringloop. Aangezien bij het procedé 'dosering van de reinigingsversterker na het filter' de filtratietijd korter is, zijn de filterstandtijden voordat het filter moet worden geregenereerd in het algemeen ook iets langer. In de praktijk worden beide procedés even vaak toegepast.

Een gedetailleerde gebruiksaanwijzing voor de CLIP-producten kunt u vinden in de desbetreffende technische informatiebladen.