Prenett

Het overkoepelende merk PRENETT bestrijkt ons assortiment aanborstel- en detacheermiddelen voor de behandeling in oplosmiddelen. Voor alle oplosmiddelen -of het nu Per, KWL, siloxaan D5, vloeibaar kooldioxide of het nieuwe en milieuvriendelijke oplosmiddel SOLVONK4 betreft- hebben wij het passende detacheermiddel.

Algemeen

Aanborstelmiddelen vallen onder de detacheermiddelen en worden gebruikt voor het verwijderen van gewone vervuilingen. Aanborstelmiddelen zijn speciaal voor een bepaald oplosmiddel geoptimaliseerde detacheermiddelen, die gewoonlijk met een borstel direct op het vervuilde textiel worden aangebracht.

Indien het textiel voor de hoofdreiniging wordt aangeborsteld, wordt gesproken van voordetacheren.

Indien vlekken pas na de hoofdreiniging worden behandeld, noemt men dit vlekverwijderingsprocedé nadetacheren.

Belangrijk:
Voor het voordetacheren in de chemische reiniging zijn PRENETT A-B-C de universeel inzetbare vlekkenverwijderaars, ongeacht het gebruikte oplosmiddel. Voor het voordetacheren in de natreiniging moeten DEPRIT PROFESSIONAL-producten worden gebruikt.

Voor het nadetacheren is er uitsluitend DEPRIT PROFESSIONAL. Met de producten -1, -2 en -3 kan 80 - 90 % van alle vlekken succesvol worden behandeld. Voor de effectieve behandeling van moeilijkere vlekken zijn er de producten -4, -5 en -6.

Aanborstelmiddelen

Onze aanborstelmiddelen in één oogopslag

Prenett Max
Prennet Pur
Prenett CS
PrenettK4


Gebruik

 

Hiervoor gebruikt de textielreiniger meestal een borstel en brengt het juiste PRENETT-product met een kloppende beweging aan op de vervuilde delen, zoals kragen, mouwen of zakopeningen. Het kloppend aanbrengen van het aanborstelmiddel op het textieloppervlak is een voorzichtige manier van aanbrengen die weefselverschuivingen voorkomt.

Door sterk vervuilde delen voor de hoofdreiniging in de machine voor te behandelen worden vlekken losgeweekt en zijn deze eenvoudiger te verwijderen.

Voor een deel worden voordetacheermiddelen zoals bijv. PRENETT MAX voor gebruik verdund met water. Men moet er echter op bedacht zijn dat de verdunning met water het risico van kleurverlies bij delicate kleuren verhoogt. Soms worden zulke waterige verdunningen ook gesproeid op sterk vervuilde partijen. Bij deze werkwijze moet de detacheertafel beschikken over een afzuiginstallatie om het ongewenste inademen van sproeinevel te vermijden.

Voordetacheermiddelen worden bij voorkeur en op de veiligste wijze gebruikt door deze voorzichtig direct met een detacheerborstel aan te brengen. Een zinvolle toepassing van de sproeitechniek vormt het werken met een pure watersproeinevel met behulp van een sproeikop en een directe wateraansluiting. De sproeikop transporteert ca. 100 ml water per minuut. Deze waternevel vormt een goed middel om zweetranden in de okseldelen of knieholtes efficiënt te verwijderen. De waternevel is slechts oppervlakkig en helpt om wateroplosbare vervuilingen te verwijderen.

Detacheermiddelen

Eigenschappen

Voordetacheermiddelen uit de PRENETT-serie weken vlekken los en kunnen in het oplosmiddel residuloos worden uitgespoeld. PRENETT-voordetacheermiddelen bevatten voor dit doel een afgestemde tensidecombinatie en zijn waterarm ingesteld met het oog op een verhoogde proceszekerheid. Milde tensiden verwijderen vervuilingen, beschermen de kleuren en zijn zacht voor wol en andere delicate vezels.

Ter voorkoming van verwisselingen is de Kreussler-kleurcode op het vat, resp. het etiket voor detacheermiddelen van de PRENETT- en DEPRIT-series identiek.

  • De rode kleur geeft aan, dat het een alkalische proteïne-/bloedoplosser betreft.
  • Een groen etiket staat voor een neutrale cosmetica-/vetverwijderaar.
  • Blauw betekent dat het een zure tannine-/looistofoplosser betreft.

De PRENETT ABC-serie kan worden gebruikt in Per, KWL, siloxaan D5 en SYSTEMK4.

Gebruik

Specifieke vlekken, zoals proteïne, bloedvlekken, resp. tannine of cosmetica-/vetvlekken kunnen al bij het sorteren van het textiel en het controleren van de zakken eenvoudig en efficiënt worden gedetacheerd. Hiervoor wordt PRENETT A, B of C gebruikt. Meer informatie over het gebruik van de producten vindt u in de Technische Informatiebladen.

Een onderstreept wassymbool geeft aan, dat een mildere behandeling is vereist. Deze vorm van textieletikettering komt hoofdzakelijk voor bij zijde, flanel, angora, resp. kasjmier, microvezels, kunstzijde en linnen. Meestal geeft de producent hiermee echter ook aan, dat de kleuring een beperkte natechtheid bezit. Dat betekent ook dat men bij het detacheren extra voorzichtig moet zijn. Een gereduceerde trommelbeweging en/of beperkte natechtheid vormen een bijzondere uitdaging bij het detacheren.

In geval van twijfel is het aan te raden om bij delicaat textiel een zoomproef te doen. De procesveiligheid wordt verhoogd, indien de ligtijd van het aangeborstelde textiel voor de hoofdreiniging zo kort mogelijk is.

Bij gebruik van bloed- of tannineoplossers kan de gedetacheerde plek nog kort met perslucht worden uitgeblazen. Het risico van kleurverlies (lichtere plekken), resp. plaatselijke vergrauwing wordt hierdoor gereduceerd. Indien zich bij kleuren een pH-gebonden kleuromslag heeft voorgedaan, kan de originele kleur weer worden hersteld door gebruik van het tegenovergestelde PRENETT-product.