Derval

Het overkoepelende merk DERVAL omvat ons assortiment vloeibare wasmiddelen en waskrachtversterkers. Al onze vloeibare wasmiddelen kenmerken zich door de allerhoogste concentratie werkzame stoffen en lage doseringen. Bovendien zijn onze was- en washulpmiddelen vrij van fosfaten, perboraten, APEO en NTA, en daarom bijzonder milieuvriendelijk.

Algemeen

De wassystemen van Kreussler, zowel de wasmiddelen in poedervorm als de vloeibare wasmiddelen, zijn in ten behoeve van de professionele gebruiker opgebouwd volgens het blokkendoosprincipe. De keuze van de wascomponenten en de individuele, aan het wasprogramma aangepaste dosering bieden de gebruiker een maximale flexibiliteit. Met slechts enkele wasmiddelen kan men het hele spectrum van te wassen textiel bestrijken. Dat is uiterst efficiënt, zuinig en milieuvriendelijk!

De DERVAL productserie bestaat uit waskrachtversterkers, hoofdwasmiddelen en wasmiddelen voor de gekleurde was.

Waskrachtversterkers

Eigenschappen

Waskrachtversterkers of boosters zijn wasmiddelen die zeer rijk aan tensiden zijn en in het wasproces in de regel altijd worden gecombineerd met alkalische hoofdwasmiddelen. De waskrachtversterkers zorgen in het wasproces voor de tensidecomponent. De keuze van de juiste waskrachtversterker is daarom beslissend voor het wasresultaat.

Waskrachtversterkers zijn schuimarme, hoog geconcentreerde wasmiddelen met wastemperaturen die zijn geoptimaliseerd met het oog op praktijkcondities. De specificatie van onze waskrachtversterkers gaat nog een stap verder. De producten zijn op maat gemaakt, rekening houdend met de bijzondere eigenschappen van het textiel en/of de te verwachten vervuiling.

Waskrachtversterkers voor blauwe werkkleding zijn geoptimaliseerd voor de verwijdering van pigmenten en vervuiling door minerale oliën. Andere waskrachtversterkers, waarbij het accent ligt op witte werkkleding, zoals voor producenten van levensmiddelen, verwijderen voornamelijk plantaardige oliën/vetten en bevatten geschikte witmakers voor de werkkleding. Waskrachtversterkers voor beschermende kleding zijn ontworpen voor lage wastemperaturen en bevatten beschermende polymeren voor de vezelbescherming van de delicate beschermende kleding.

Onze waskrachtversterkers in één oogopslag:

Derval Energy
Derval Bright
Derval Protect
Derval Pre


De tensidecombinatie van de waskrachtversterkers is niet gevoelig voor de aanwezige waterhardheid. Meer informatie over waskrachtversterkers vindt u in de technische productinformatie.

Onze deskundigen adviseren u graag!

 

Gebruik

Na het bereiken van het waterniveau in het wasproces en de alkalische opbouw met het hoofdwasmiddel wordt het vlot verwarmd tot de ingestelde wastemperatuur. Nadat de juiste wastemperatuur is bereikt wordt de waskrachtversterker in overeenstemming met de vervuilingsgraad van het wasgoed gedoseerd. Voor de wasser betekent dit dat men de dosering van de waskrachtversterker programmeert met temperatuurstop. Normaal gesproken is de concentratie van de waskrachtversterker in de voorwas hoger dan in de hoofdwaszone. In grote wasserijen worden vaak meerdere producten door een centrale doseerleiding naar de wasstraten, resp. naar de diverse wasmachines gedoseerd. Om productvermenging bij lange doseerafstanden te voorkomen, worden deze centrale doseerleidingen gewoonlijk met koud water nagespoeld.

Geconcentreerde waskrachtversterkers kunnen bij direct contact met koud water zeer viskeuze fases vormen en bij een lage waterdruk klein gedimensioneerde doseerleidingen blokkeren. Daarom moet men al naargelang het soort waskrachtversterker zo mogelijk een directe doseerleiding plaatsen of het naspoelen met koud water achterwege laten. Voordat de waskrachtversterkers in de winter worden gebruikt, moet men de containers of vaten voor gebruik verwarmen tot ca. 15 - 20 °C, om de doseerprecisie van de pompen te garanderen.

Hoofdwasmiddelen

Eigenschappen

Hoofdwasmiddelen zijn alkalische tot hoog alkalische wasmiddelconcentraten, die de voor het wasproces noodzakelijke alkaliteit leveren. In de industriële grootwasserij wordt gewassen met zacht water. DERVAL-hoofdwasmiddelen zijn afgestemd op de condities in de industriële wasserij. Indien er geen wateronthardinginstallatie aanwezig is moeten, ter complexering van de waterhardheid, extra producten uit de OTTALIN-serie aan het wasproces worden toegevoegd.

De wasalkaliteit staat bij de DERVAL-hoofdwasmiddelen direct ter beschikking. Hoofdwasmiddelen bevatten verder dispergatoren, tensidesystemen en optische witmakers, evenals overige hulpmiddelen en geurstoffen. Hoofdwasmiddelen bevatten geen bleekmiddelen.

De hoofdwasmiddelen vormen de ruggengraat van de industriële wasserij en worden gebruikt in de voor- en hoofdwaszones.

Onze hoofdwasmiddelen:

Derval Solo
Derval Power


Gebruik

De dosering hangt af van de vervuilingsgraad van het wasgoed in de voor- en hoofdwas. In de regel worden hoofdwasmiddelen in de voorwas gebruikt met waskrachtversterkers. Bij blauwe werkkleding vindt men deze productcombinatie ook in de hoofdwas. Bij ziekenhuistextiel en witte werkkleding doseert men bij de hoofdwas meestal een combinatie van hoofdwasmiddel met waskrachtversterkers en bleek- of desinfecterende middelen.

Het tijdstip van dosering is vertraagd, ofwel tijdens het inspoelen ofwel nadat het grootste deel van het water is ingestroomd. Hoofdwasmiddelen worden dus in de regel gedoseerd met doseervertraging. Vanwege de hoge alkaliteit van de vloeibare producten mogen deze niet in direct contact komen met de droge was. Hoofdwasmiddelen zijn probleemloos na te spoelen in centrale doseerleidingen.

Meer informatie kunt u vinden op de desbetreffende Technische Informatiebladen.

Wasmiddelen voor de gekleurde was

Eigenschappen

Zoals de naam al zegt worden wasmiddelen voor de gekleurde was gebruikt voor wasbaar, gekleurd textiel op temperaturen tussen 30 °C en 60 °C. Wasmiddelen voor de gekleurde was bevatten evenals hoofdwasmiddelen geen bleekmiddelen.

De alkaliteit van wasmiddelen voor de gekleurde was is gematigd. In gebruiksconcentratie worden pH-waarden tussen 8,5 en ca. 10 pH bereikt. Wasmiddelen voor de gekleurde was bevatten eveneens complexvormers voor de waterontharding, polymeren, dispergatoren en een op het wassen van gekleurd textiel afgestemd tensidesysteem. Behalve andere hulpstoffen zoals geurstoffen beschikken wasmiddelen voor de gekleurde was over een effectieve kleurbescherming.

Wasmiddelen voor de gekleurde was worden gebruikt voor partijen was uit het huishouden. Andere toepassingen zijn signaalkleding met reflecterende strepen, jeans of gekleurde tafelkleden, resp. textiel van het servicepersoneel in de hotelbranche.

Onze wasmiddelen voor de gekleurde was:

Derval Color
Derval RentGebruik

Er wordt gedoseerd na het bereiken van het waterpeil in het wasproces in de voor- en hoofdwaszone.

Meer informatie kunt u vinden in de desbetreffende Technische Informatiebladen.