Beschermende kleding / PSA

Behoud van de beschermende functies is een MUST!

Persoonlijke veiligheidsuitrusting (PSA) bezit bijzondere beschermende functies die bescherming bieden tegen de met het beroep gepaard gaande risico's en die bij de verwerking niet mogen worden beschadigd, resp. weer hersteld dienen te worden. Onze speciale producten behouden de werking van bescherming tegen lassen, hitte en vlammen, chemicaliën, antistatische werking, zichtbaarheids- en weersbescherming.

Algemeen

De wasserij moet ervoor zorgen dat beschermende kleding die de wasserij verlaat de beschermende eigenschappen nog steeds bezit. Om deze belangrijke taak te vervullen moet de wasserij

 • de aan de beschermende functies van de PSA gestelde eisen, evenals
 • de typische risico's voor de beschermende functies bij het gebruik en de verwerking kennen, en
 • de voor het behoud of het opnieuw herstellen van de beschermende functies vereiste was- en verwerkingsprocessen beheersen.

Wij hebben speciale producten en procedés waarmee enerzijds het wasgoed zo veel mogelijk wordt ontzien en de beschermende functies intact worden gelaten, maar anderzijds ook de voor de diverse beroepstakken typische vervuilingen grondig worden verwijderd. Voor de water- en chemicaliënafstotende effecten zorgt een appretuur.


Voordelen van onze producten bij de verwerking van de persoonlijke veiligheidsuitrusting (PSA):

 • Efficiënte en voordelige verwerking van de PSA.
 • Grondige verwijdering van alle vervuilingen.
 • Behoud/herstel van de beschermende functie.
 • Verlenging van de levensduur
 • Slechts weinig producten nodig.
 • Minimalisering van doseringen door een optimalisatie van de processen.
 • Betrouwbare service
 • Regelmatige servicebezoeken door toepassingstechnici van Kreussler.
 • Continu testen en aanpassen van de procesparameters.

Beschermende brandweerkleding

Sinds de invoering van de nieuwe beschermende brandweerkleding van aramidevezels gelden concrete verzorgingsvoorschriften voor het behoud van de beschermende functies en de gebruikswaarde van deze kleding. Deze beschermende kleding is zo vervaardigd, dat aan de volgende eisen wordt voldaan:

 • Bescherming tegen vocht van regen en bluswater.
 • Bescherming tegen hitte van vlammen en rondvliegende vonken.
 • Bescherming tegen koude.
 • Bescherming tegen chemicaliën.
 • Goede waarneembaarheid zowel overdag als 's nachts.

De beschermende kleding dient te voldoen aan de volgende normen: DIN EN 11612:2009 Beschermende kleding – Kleding ter bescherming tegen hitte en vlammen –, DIN EN 340:2004 Beschermende kleding – Algemene vereisten en de productie- en testbeschrijving voor universele beschermende brandweerkleding (HuPF).

Aanbevolen producten

DERVAL RENT
OTTALIN PERACET
HYDROB FC
HYDROB EASYDRY
DERVAL ENERGY
DERVAL PROTECT

Kleding voor ambulancepersoneel

Kleding voor ambulancepersoneel moet voldoen aan diverse criteria. Deze zijn vastgelegd in de GUV 2106 en BG-R 500:

 • Herkenning, identificatie en goede zichtbaarheid (waarschuwingsstrepen) ter plekke (wegverkeer).
 • Draageigenschappen zoals bijv. weerbescherming, ademend vermogen (transpireren).
 • Constructie en confectie.


Aanbevolen producten

DERVAL RENT
OTTALIN PERACET
HYDROB FC
HYDROB EASYDRY
DERVAL ENERGY
DERVAL PROTECT

Beschermende kleding tegen chemicaliën

De EU-norm maakt bij beschermende kleding tegen chemicaliën onderscheid tussen:

 • Beschermende kleding tegen chemicaliën met een "beperkte gebruiksduur", d.w.z. de kleding wordt na gebruik weggegooid. Deze definitie omvat wegwerpkleding.
 • Beschermende kleding tegen chemicaliën voor herhaald gebruik wordt na gebruik conform de instructies van de producent gereinigd, gedecontamineerd en voor hergebruik geschikt gemaakt (bijv. appretuur).

Meestal wordt deze beschermende kleding tegen chemicaliën vervaardigd van PES- of PAC-stoffen, die door een fluorcarbonharsappretuur bestand is tegen het binnendringen van vloeistofspetters. Het te gebruiken wasprocedé moet ervoor zorgen dat deze effecten zo min mogelijk worden aangetast en dat ze door een nabehandeling weer kunnen worden hersteld.

Aanbevolen producten
DERVAL ENERGY
DERVAL PROTECT
DERVAL RENT
HYDROB FC
HYDROB EASYDRY

Brandwerende kleding

Bij het lassen of bij werkzaamheden met een vergelijkbaar gevarenpotentieel moet las- en hittebeschermende kleding worden gedragen. Deze kleding beschermt de drager tegen gloeiende metalen deeltjes en vonken die vrijkomen bij het lassen, slijpen, enz. De brandwerende kleding wordt in de EU-norm aangeduid als "beschermende kleding tegen hitte en vuur".

Moderne beschermende kleding tegen hitte, vuur en chemicaliën is over het algemeen zo uitgevoerd dat de beschermende effecten wasbestendig zijn. (In de meeste gevallen wordt deze brandwerende kleding gemaakt van permanent geappreteerd katoen. Handelsnamen hiervan zijn Proban, Secan en Pyrovatex. Er is echter ook nog een gering aandeel van permanent geappreteerde wol, zoals bijv. Zirpo, die vooral wordt gebruikt voor de bekleding van vliegtuigstoelen. Steeds belangrijker worden stoffen van speciale vezels, bijv. een mengsel van aramide en vlamvertragende viscose. Het wasprocedé moet ervoor zorgen dat de beschermende werking niet wordt aangetast.

Aanbevolen producten
DERVAL RENT
DERVAL ENERGY
DERVAL PROTECT
HYDROB FC
HYDROB EASYDRY
LANADOL AKTIV voor permanent geappreteerde wollen producten

Signaleringskleding

Het dragen van signaleringskleding is wettelijk verplicht voor iedereen die werkzaam is in het verkeer. De beschermende kleding zorgt ervoor, dat de drager ook in het donker van een grote afstand duidelijk zichtbaar is. De reflecterende werking van de signaleringsstrepen mag niet worden aangetast door het wasproces.

De aan signaleringskleding gestelde eisen zijn in EU-normen geregeld. Hierin zijn de kleur in nieuwe toestand, kleurechtheid, waterdichtheid, ademend vermogen, retroreflectie van het nieuwe materiaal evenals retroreflectie na de testbelasting en bij regen, evenals het minimale oppervlak, de etikettering en het design vastgesteld.

Voor de industriële wasserij vormt dit type was een probleem, omdat de eisen ten aanzien van de retroreflectie en het kleurbehoud bij de zware gebruikscondities en sterke vervuilingen dikwijls niet haalbaar zijn. De nabehandeling van de signaleringskleding in de industriële wasserij vereist al naar gelang het type materiaal van de fluorescerende streep een speciale procestechniek. De was mag ook niet met een optisch bleekmiddel worden behandeld, omdat de reflecterende streep hierdoor wordt aangetast.

Aanbevolen producten
DERVAL RENT
DERVAL ENERGY
DERVAL PROTECT
HYDROB FC
HYDROB EASYDRY