Eén systeem – talloze voordelen!

Reinigingsresultaten zoals met perchloorethyleen maar behoort noch tot de gevaarlijke goederen, noch tot de gevaarlijke stoffen!
Een professionele en milieuverantwoorde textielverzorging zonder enige concessie aan kwaliteit, maar toch efficiënt en voordelig!

SYSTEMK4 is een innovatief en toekomstbestendig systeem, waarvan alle betrokkenen profiteren!

Kwaliteit

Een overzicht van de kwalitatieve voordelen:

 • Uitstekende reinigingskracht bij in water oplosbaar
  en vetgebonden vuil.
 • Nauwelijks voordetacheren noodzakelijk.
 • Behoedzaam reinigen van textiel, leder en bont.
 • Gemakkelijkere finish dankzij een geringere vorming van kreuk.
 • Voelt prettig en zacht aan.
 • Groot draagcomfort.
 • Heldere kleuren.
 • Verhoogde bescherming tegen vergrauwing.
 • Frisse geur van het gereinigde textiel.

Kwaliteit die voor de hand ligt.

SYSTEMK4 heeft dezelfde – bij bepaalde soorten textiel zelfs betere – reinigingseigenschappen als perchloorethyleen.

Door vet gebonden en met name in water oplosbaar vuil wordt uitstekend verwijderd. Zelfs zouthoudende vlekken worden met SYSTEMK4 beter verwijderd.

Milieu

Effectieve milieubescherming.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid – voor het waarborgen van de gezondheid van de mens en ons gezamenlijk milieu. Om deze reden worden alle componenten van SYSTEMK4 op een wijze geproduceerd dat deze voldoen aan strenge, wettelijk milieuvoorschriften en deze zelfs overtreffen. En dat zonder van de beste reinigingsresultaten te hoeven afzien. Met SOLVONK4 garanderen wij veilig vervoer, werken, afvalverwerking en leven.

Puur doordacht – SOLVONK4 voor een duurzame toekomst:

 • Niet giftig.
 • Behoort volgens CLP niet tot de gevaarlijke goederen of stoffen.
 • Gunstige classificatie conform GHS.
 • Biologisch afbreekbaar.

Een vergelijking van de classificatie van oplosmiddelen

  SOLVONK4 Per KWL Cyclosiloxan D5
Dichtheid 0,83 g/ml 1,62 g/ml 0,78 g/ml 0,95 g/ml
Kookpunt 180,5 °C 121,1 °C 180-210 °C 211 °C
KB-waarde 75 90 25 13
Vlampunt 62 °C --- 57-64°C 77°C
Verdampings-cijfer 67 10 80-120 >120
EG-classificatie --- Xn;N; R40-51/53 canc. cat.3 Xn R65-66 ---
CLP (omschakeling GHS in Europa) --- OPGELET

Mens;r Milieu;r

3.6/2 Karz. 2; H351; 4.1/2; H411
GEVAAR

Mens;r

3.10/1 Asp. 1; H304; EUH066
---
GHS OPGELET 2.6/4; H227 OPGELET

Mens;r Milieu;r

3.6/2 Karz. 2; H351; 4.1/2; H411
GEVAAR

Mens;r

3.10/1 Asp. 1; H304; 2.6/4; H227
OPGELET 2.6/4; H227

Rendabiliteit

Voordelen waarop u kunt rekenen.


Ons motto – kosten verlagen en dat op een systematische manier:

 • Energiekostenbesparing door een lager verbruik bij destillatie en droging.
 • Hoge productiviteit door korte chargetijden.
 • Kostenverlaging door minder voordetacheer werkzaamheden.
 • Voorkomen van meervoudige bewerkingen door het lage aantal retouren..
 • Tijdsbesparing door minder finishinspanningen.
 • Gunstigere afvalverwerking van de destillatieresten dankzij het halogeenvrije oplosmiddel SOLVONK4.
 • Positieve invloeden op de exploitatiekosten door minder wettelijke voorschriften.

Tevreden klanten zullen u bij anderen aanbevelen!

Mens

Veilig de juiste oplossing.

Bij de ontwikkeling van SYSTEMK4 hebben wij ons geconcentreerd op de behoeften van alle deelnemers. Het was ons doel een effectief systeem te ontwikkelen waarvan iedereen profiteert – van de reinigingsprofessional tot de winkelier tot de eindklant. Alleen op die manier kunnen wij het langdurige succes waarborgen en samen het oog op een veilige toekomst richten!

Naast de al vermelde voordelen biedt SYSTEMK4 bovendien talrijke verdere goede eigenschappen voor…

…alle belanghebbenden:

SYSTEMK4 is getest en op dermatologisch gebied uitmuntend bevonden. SOLVONK4 is krachtiger dan alle andere reinigingstechnieken tot dusver. Doordat het product vrij is van gevaarlijke stoffen (volgens de CLP-bepaling) resp. zijn gunstige algemene classificatie (conform GHS) wordt het bovendien snel en volledig geaccepteerd door medewerkers, klanten, verhuurders en autoriteiten.

…reinigingsprofessional:

Gedeeltelijk is het exploiteren van reinigingsprocessen met PER-oplosmiddelen al verboden (bijv. supermarkten in Duitsland) of zal in de nabije toekomst worden verboden (bijv. vanaf 2020 in Californië). SYSTEMK4 biedt in tegenstelling tot perchloorethyleen een langdurige oplossing voor het reinigingsbedrijf – en dat bij een krachtige, reinigende werking zonder compromissen.

Doordat SYSTEMK4 geen gevaargoed is, is de levering snel, ongecompliceerd en wat de ruimte betreft, onbeperkt mogelijk. Kapitaalinvesteringen en grote voorraden aanhouden behoren tot het verleden! Kosten en inspanningen voor intensieve opleidingen zijn bij SYSTEMK4 niet nodig. Dit vermindert risico’s en bespaart uw budget!

…medewerkers van het reinigingsbedrijf:

SYSTEMK4 verzekert veilig en moeiteloos werken. Er zijn veel minder inspanningen nodig bij het detacheren.

…eindklanten:

SYSTEMK4 biedt klanten die waardevolle kledingstukken slechts met moeite chemisch laten reinigen, een echt alternatief. Want onaangename geuren behoren tot het verleden. Met SYSTEMK4 gereinigd textiel heeft absoluut een neutrale geur. Een belangrijk aspect voor diegenen die bijzonder gevoelig op geuren reageren.

Eén systeem – talloze voordelen!